Nøytralitetsvakt Narvik

Norske soldater på nøytralitetsvakt i Narvik, her ved 40 mm bofors i NSB lokverksted en av dagene før 9 april 1940


Samarbeidspartnere