Ikke-formell læring

Mye av Narviksenterets formidlingsarbeid skjer gjennom interaktive øvelser basert på gruppedynamikk. Nysgjerrig på hva det innebærer?


Narviksenteret gjennomfører regelmessig en rekke undervisningsopplegg utført i tråd med ikke-formelle læringsmetoder, blant annet for skoler, FN-sambandet, Stopp hatprat, Europarådet, Aktiv Ungdom, med flere.

Vi kan på et par ukers varsel skreddersy opplegg, som ved bruk av interaktive metoder, tar for seg menneskerettighetsopplæring, konflikthåndtering, hatprat, og andre former for fredsundervisning.

Ta kontakt med JoakimArnøy for nærmere informasjon: ja@narviksenteret.no, tlf. 91 91 61 72

Noen eksempler på undervisningsopplegg vi har gjennomført mange ganger finnes under.

 

Oppdrag Z

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: VGS. Universitetsgrupper.

Tidsbruk: 2,5 – 3 timer.

Oppdrag Z er et interaktivt, spillbasert læringsopplegg som finner sted på et fiktivt verdenskart hvor fem nasjoner må finne sin plass under høyt press. Opplegget simulerer dynamikker som ofte gjør seg gjeldende i en konfliktsituasjon hvor ulike nasjoners målsetninger kolliderer. Eksempler på hva elevene vil møte inkluderer opphav til krig, aktiv deltakelse, vanskelige valg, og bærekraftig strategi. Øvelsen er oppslukende, og benytter seg av en rekke virkemidler som vil utfordre gruppen til å reflektere over hva som befinner seg i brytningen mellom krig og fred samt konflikt og samarbeid.

Oppdrag Z rundes av med en strukturert refleksjonssamtale hvor elevene vil møte igjen sine egne handlinger og oppmuntres til å tenke over hvordan de passer inn i det vi observerer fra virkeligheten.

 

Et kart over Europa

Målgruppe: VGS.

Tidsbruk: 45 minutter.

Hvordan oppstår et diktatur?
Hvorfor lar folk seg herse med?
Hvordan oppstår egentlig rasisme?
Hva har det ført til tidligere?

I dette interaktive læringsopplegget får elevene innblikk i noen av mekanismene som skaper ulike styringsformer, fremmedfrykt, gruppetenkning og rasisme. Øvelsen plasserer deltakerne i ulike roller som beslutningstakere, og aktiviserer og engasjerer dem. Deres handlinger og personlige opplevelser gir grunnlag for diskusjon og gir elevene en bakgrunn for å forstå historiske hendelser knyttet til oppleggets temaer.

 

Hva ville du ofret for fred?

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: Ungdomsskole. VGS. Andre.

Tidsbruk: 1 time.

Alle vil i utgangspunktet leve i fred. Så hvorfor ender mennesker opp med å ty til vold? Hva er det som driver dem til å benytte ekstreme virkemidler? Hva er det man ikke kan akseptere å leve uten? I denne timen skal vi utforske hvor langt du ville være villig til å gå, og hvor mye du kunne gitt opp for å bevare freden.

Opplegget består av en interaktiv oppgave, etterfulgt av en reflekssjonssamtale.

 

Velg dine naboer: Våre bilder av andre

Målgruppe: Ungdomsskole. Videregående. Andre.

Tidsbruk: 1 time

I dette undervisningsopplegget setter vi fokus på stereotypier og fordommer. Opplegger bruker bilder og gruppediskusjon som virkemidler, og skaper refleksjon om hva vi ofte legger merke til først ved andre menneskers fremtreden.

 

Les også om våre andre prosjekter med bruk av ikke-formelle læringsmetoder.

 

Samarbeidspartnere