Undervisningsopplegg

Alle skoleklasser og barne- og ungdomsgrupper er velkomne til å benytte Narviksenteret som en utvidet aktivitets- og læringsarena


Vi på Narviksenteret og Narvik Krigsmuseum vil gjerne være et naturlig besøkelsessted og ressurssted for skoler og barne- og ungdomsgrupper i vår region. Nedenfor finner du oversikt over undervisningsopplegg og aktiviteter vi tilbyr.

Gjennomføring av undervisningsoppleggene er gratis for det norske skoleverket.

Den primære målgruppen for våre undervisningsopplegg er skoleelever i grunnskole og videregående skole, men vi møter gjerne også private grupper. Ta kontakt med oss, så tilpasser vi oppleggene til dere!

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker om temaer som ikke inngår i tilbudet per i dag. Undervisningsoppleggene kan tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Bare ta kontakt med oss i god tid!

Narvik Krigsmuseum tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet opp mot 2. verdenskrig.

Narviksenteret gjennomfører regelmessig en rekke undervisningsopplegg utført i tråd med ikke-formelle læringsmetoder, blant annet for skoler, FN-sambandet, Stopp hatprat, Europarådet, Aktiv Ungdom, med flere. Vi kan på et par ukers varsel skreddersy opplegg, som ved bruk av interaktive metoder, tar for seg menneskerettighetsopplæring, konflikthåndtering, hatprat, og andre former for fredsundervisning. Noen eksempler på undervisningsopplegg vi har gjennomført mange ganger finnes under, merket «ikke-formell læring».

 

Praktisk informasjon

  • Bruk av utstillingen krever påmelding per mail eller telefon, uavhengig av om man ønsker å bruke museets formidlere eller vandre i utstillingen på egen hånd. Påmeldingen kreves for å unngå kollisjon med andre grupper.
  • Åpningstid for skoler: Etter avtale fra kl. 09.00.
  • Før elevene skal besøke Narvik Krigsmuseum er det viktig at de har fått kjennskap til hva det er de skal gjøre på museet. Det er en fordel at læreren har tatt en refleksjonsrunde i klasserommet knyttet til tema for undervisningen. Samtidig kan det være lurt å snakke om hvordan man oppfører seg i et museum og hva et museum er.
  • Læreren har ansvaret for at elevene henger av seg klærne og setter fra seg sekkene i garderoben. Klassene skal gå samlet inn i utstillings-/undervisningslokalet.
  • Læreren må se til at elevene er oppmerksomme og deltar i undervisningen. Et museumsbesøk krever aktiv deltakelse fra læreren.
  • For å bestille besøk i museet eller gjennomføring av undervisningsopplegg, ta kontakt med oss:

Ann Kristin Kristensen, leder pedagogisk avdeling

E-post: akk@narviksenteret.no

Tlf. + 47 95 10 93 24

  • For nærmere informasjon om ikke-formelle læringsmetoder og undervisningsopplegg, ta kontakt med:

Joakim Arnøy, koordinator ungdomsarbeid:

E-post: ja@narviksenteret.no

Tlf. + 47 91 91 61 72

Les også om våre andre prosjekter med bruk av ikke-formelle læringsmetoder.

 

Undervisningsopplegg

Innføring i temaet «Andre verdenskrig i Nord-Norge»vårt mest populære undervisningsopplegg

 

 

 

 

 

 

Målgruppe:  Grunnskole og VGS, kan tilpasses barnehage.

Tidsbruk: 1-2 timer.

Hva skjedde i Narvik våren 1940 og hvorfor fortsetter hele verden snakke om det i dag? Er det sant at hester hadde egne hestetruger? Hvem var sovjetiske krigsfanger og hvorfor laget de leker for norske barn? Hvem sin stemme hører man i kontaineren i Zona? Hva som er inne i de metallkulene som står i Zona?

Bli med på en omvisning på Narvik Krigsmuseum, og du finner svar på disse og andre spørsmål! Vi gir elevene en innføring i krigshandlinger med særlig fokus på Narvik og områdene rundt – sjøslag, fjellkrig, kapitulasjon og fem år med okkupasjon, samt trekker linjer fra andre verdenskrig til hva som skjer i verden i dag.

Undervisningen kan kun gjennomføres på Narvik Krigsmuseum.

 

«Det skal ikke ofres en eneste tåre: Om mot, makt og menneskeverd»

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: VGS, kan tilpasses ungdomsskole.

Tidsbruk: 90 minutter.

Hvilke tilpasninger må enkeltmennesker gjøre når livet deres blir snudd på hodet? Hvilke vanskelige valg konfronteres de med? Hadde DU turt å leve et dobbelt liv under livsfarlige omstendigheter?

9. april 1940 angripes en rekke steder i Norge av Nazi-Tyskland. 10.juni 1940 overgis befolkningen og landet til okkupasjonsmakten; en femårig tysk okkupasjon er i gang. Samtidig må livet gå videre.

I dette undervisningsopplegget går vi inn i historien til overlege Erling Borch-Johnsen. Borch-Johnsen trekker i trådene når et jødisk ektepar må smugles ut av Narvik, og denne historien er rammen for det meste av dokumenter, bilder og gjenstander vi ser på. Vi går også inn i jødedeportasjonene, og ser på hva som leder opp til at 17 jøder i Troms arresteres og deporteres, og hvilke skjebner de får. Vi ender i en samtale rundt mot til å arbeide i det skjulte og risikere alt for å redde andre – hadde DU turt tror du?

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Et kart over Europa («ikke-formell læring»)

 

 

 

 

Målgruppe: VGS.

Tidsbruk: 45 minutter.

Hvordan oppstår et diktatur?
Hvorfor lar folk seg herse med?
Hvordan oppstår egentlig rasisme?
Hva har det ført til tidligere?

I dette interaktive læringsopplegget får elevene innblikk i noen av mekanismene som skaper ulike styringsformer, fremmedfrykt, gruppetenkning og rasisme. Øvelsen plasserer deltakerne i ulike roller som beslutningstakere, og aktiviserer og engasjerer dem. Deres handlinger og personlige opplevelser gir grunnlag for diskusjon og gir elevene en bakgrunn for å forstå historiske hendelser knyttet til oppleggets temaer.

 

Spioner, sabotører og krigere – Nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: 8.-10.trinn, kan tilpasses 7. trinn og VGS.

Tidsbruk: 60-75 minutter.

Vet du at overlegen ved Narvik sykehus var leder for motstandsbevegelsen i Ofoten under okkupasjonen? Hvordan klarte man å samle hemmelig informasjon og sende den videre? Hvilken straff ventet dem som ble tatt?

Elevene får en generell introduksjon til nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig. Vi bruker eksempler fra faktiske hendelser, viser foto, dokumenter og gjenstander fra Narviksenterets arkiv og Narvik Krigsmuseums samlinger.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

«Vi hadde nok med å overleve … Om tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms»

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: VGS, kan tilpasses ungdomsskole.

Tidsbruk: 90 minutter.

“Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass”, står det i Hitlers ordre om at befolkningen i Finnmark og Nord-Troms skal evakueres. I oktober 1944 tvinges om lag 50.000 mennesker til å evakuere sørover, mens 25.000 gjemmer seg og nekter å la seg evakuere. Felles for dem er at kaoset råder og de går en dramatisk tid i møte, ikke ulikt situasjonen i mange land i dag. Da var det nordmenn som måtte flykte, nå er det andre som banker på vår dør.

I dette undervisningsopplegget bruker vi en rekke dokumenter, bilder og gjenstander for å se på bakgrunnen for evakueringen, og hva som skjer i de ulike områdene. Hvem blir igjen og hvem evakuerer? Vi ser på kort fra Nasjonalhjelpen over evakuerte som er innom Narvik på ferden sørover – hvem er de? Vi ender i en samtale, basert på sitater og opplevelser fra evakuerte, om hvordan vi mottar flykninger som kommer til Norge i dag.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Hva ville du ofret for fred? («ikke-formell læring»)

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: Ungdomsskole. VGS. Andre.

Tidsbruk: 1 time.

Alle vil i utgangspunktet leve i fred. Så hvorfor ender mennesker opp med å ty til vold? Hva er det som driver dem til å benytte ekstreme virkemidler? Hva er det man ikke kan akseptere å leve uten? I denne timen skal vi utforske hvor langt du ville være villig til å gå, og hvor mye du kunne gitt opp for å bevare freden.

Opplegget består av en interaktiv oppgave, etterfulgt av en reflekssjonssamtale.

 

Fake news, gammelt nytt? Kilder til tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms

 

 

 

 

 

 

Tidsbruk: 60 minutter.

Målgruppe: Ungdomsskole, kan tilpasses VGS.

Fake news er ikke et nåtidens fenomen. Høsten 1944 får befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ordre om at de skal evakueres. Bak denne ordren ligger et stort apparat av desinformasjon og propaganda publisert i ulike kilder rettet mot både soldater og sivilbefolkning.

Her bruker vi en rekke dokumenter, bilder og gjenstander for å se på hvordan ulike kilder framstiller tvangsevakueringen. Elevene skal i grupper diskutere hvem som står bak, mulig agenda til avsender, hvem som er mottakere, og hvorvidt noen av kildene er mer troverdige enn andre. Vi avslutter med en samtale rundt hva vi har lagt merke til i dokumentene, og hvordan dette kan knyttes til det vi kaller «fake news» i dag.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Norsk fangehistorie: Beisfjord fangeleir

Beisfjord_fangeleir_graver

Målgruppe: Ungdomsskole, VGS, kan tilpasses 5.-7. klasse.

Tidsbruk: 1 time.

83 % av de jugoslaviske fangene som kom til Beisfjord fangeleir i juni 1942 døde i løpet av fire måneder. Denne dødsprosenten tilsvarer dødsprosenten i konsentrasjonsleiren Auschwitz i det tyskokkuperte Polen.

Bli kjent med historien om Beisfjord fangeleir ved Narvik, den verste konsentrasjonsleiren i Norge under 2. verdenskrig. Elevene får en generell introduksjon til fangehistorie og tvangsarbeid i Norge under okkupasjonen med Beisfjord fangeleir som hoved eksempel. Vi viser foto, dokumenter og gjenstander fra Narviksenterets arkiv og Narvik Krigsmuseums samlinger.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

Det anbefales også å besøke stedet hvor fangeleiren lå i Beisfjord. Skolene må selv ordne transport til/fra Beisfjord. Narvik Krigsmuseum kan stille med en formidler som viser rundt på stedet.

 

Norsk fangehistorie: Beisfjord fangeleir (med besøk til Beisfjord)

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: Ungdomsskole, VGS, kan tilpasses 5.-7. klasse.

Tidsbruk: 2-2,5 timer.

Besøk Beisfjord og se med egne øyne hvor de dramatiske begivenhetene fant sted.

På Narviksenteret eller på skolen får elevene en generell introduksjon til fangehistorie og tvangsarbeid i Norge under okkupasjonen med Beisfjord fangeleir som hoved eksempel. Vi viser foto, dokumenter og gjenstander fra Narviksenterets arkiv og Narvik Krigsmuseums samlinger.

Etterpå går turen til Beisfjord, hvor vi ser på stedet hvor hendelsene fant sted. Skolene må selv ordne transport til/fra Beisfjord. Narvik Krigsmuseum stiller med en formidler som viser rundt. Klær og sko etter værforhold.

 

Velg dine naboer: Våre bilder av andre («ikke-formell læring»)

 

 

 

 

 

Målgruppe: Ungdomsskole. Videregående. Andre.

Tidsbruk: 1 time

I dette undervisningsopplegget setter vi fokus på stereotypier og fordommer. Opplegger bruker bilder og gruppediskusjon som virkemidler, og skaper refleksjon om hva vi ofte legger merke til først ved andre menneskers fremtreden.

 

Jugoslaviske fanger og “Mamma Karasjok”

Målgruppe: Ungdomsskole og VGS, kan tilpasses 7. trinn.

Tidsbruk: 60-75 minutter.

«Mamma, mamma», hørte Kirsten Svineng noen ropte fra skogkanten. Det var to jugoslaviske fanger på rømmen. Kirsten ga dem mat, klær og kart. De takket henne og forsvant i skogen. Kirsten hjalp fangene med risiko for sitt eget liv: det var forbudt å hjelpe dem.

Historien om Kirsten Svineng, «Mamma Karasjok», er ikke bare en historie om en samisk kvinne, men om tusener av krigsfanger i Norge under 2. verdenskrig og mennesker som hjalp dem i en vanskelig situasjon. Tør du å stå opp for det som føles riktig og hjelpe andre, selv om du vet at du risikerer straff hvis hjelpen avsløres? Mamma Karasjok turte.

Livsvilkårene til jugoslaviske fanger og tvangsarbeidere i Norge under 2. verdenskrig, rasjonering og tyske og norske fangevoktere er nøkkelord for dette undervisningsopplegget.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Oppdrag Z («ikke-formell læring»)

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: VGS. Universitetsgrupper.

Tidsbruk: 2,5 – 3 timer.

Oppdrag Z er et interaktivt, spillbasert læringsopplegg som finner sted på et fiktivt verdenskart hvor fem nasjoner må finne sin plass under høyt press. Opplegget simulerer dynamikker som ofte gjør seg gjeldende i en konfliktsituasjon hvor ulike nasjoners målsetninger kolliderer. Eksempler på hva elevene vil møte inkluderer opphav til krig, aktiv deltakelse, vanskelige valg, og bærekraftig strategi. Øvelsen er oppslukende, og benytter seg av en rekke virkemidler som vil utfordre gruppen til å reflektere over hva som befinner seg i brytningen mellom krig og fred samt konflikt og samarbeid.

Oppdrag Z rundes av med en strukturert refleksjonssamtale hvor elevene vil møte igjen sine egne handlinger og oppmuntres til å tenke over hvordan de passer inn i det vi observerer fra virkeligheten.

 

Fra Narvik til Auschwitz: Jøder i Narvik og Holocaust

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: Ungdomsskole.

Tidsbruk: 90 minutter.

82 jødiske barn døde i konsentrasjonsleiren Auschwitz. To av dem var fra Narvik. To andre barn og deres mor klarte å rømme, mens faren døde i Auschwitz. Historie om jøder fra Narvik er en historie om tragedier og mirakler.

Elevene får en generell introduksjon i temaet Holocaust, med særlig fokus på Holocaust i Norge og i Narvik. Undervisningen består av arbeid med ulike kilder, fortelling og en byvandring. Vi besøker stedene i Narvik sentrum hvor snublesteinene til minne om drepte jøder fra Narvik er satt ned. Klær og sko etter værforhold.

Undervisningen kan kun gjennomføres på Narviksenteret.

 

Norsk fangehistorie: Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)

Tromsdalen_beinring

Målgruppe: Ungdomsskole, VGS.

Tidsbruk: 60-75 min.

Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta) var en av mange fangeleirer i Norge under 2. verdenskrig. Nesten 2500 mennesker var fanger der, blant dem politiske fanger, motstandsfolk, sovjetiske krigsfanger og de som ikke ville være med på tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms.

Elever får en generell informasjon om fangeleirsystemet i Norge og om Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta) og blir kjent med historiene til to fanger.

Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

Narviksenteret har produsert et undervisningshefte som kan lastes ned på hjemmesiden. Heftet inneholder informasjon om fangeleiren samt forslag til oppgaver.

Laste ned elevhefte «Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)» (PDF): elevhefte_Tromsdalen_fangeleir

Laste ned lærerveiledning «Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)» (PDF): laereveiledning_Tromsdalen_fangeleir

 

Velkommen til å lære russisk!

 

 

 

 

 

Tidsbruk: 45 minutter.

Målgruppe: 4.-7. trinn.

Har du sett at de har et annerledes alfabet i Russland? Har du lyst til å lære noen ord på russisk og kanskje skrive navnet ditt med kyrilliske bokstaver? Da er en kort introduksjon i russisk språk noe for deg!

Elevene får en introduksjon om Russland og det russiske språket, lærer noen ord på russisk og øver å bruke det kyrilliske alfabetet.

Undervisningen kan kun gjennomføres på Narviksenteret.

Samarbeidspartnere