Skoleklasser, barne- og ungdomsgrupper

Alle skoleklasser og barne- og ungdomsgrupper er velkomne til å benytte Narviksenteret som en utvidet aktivitets- og læringsarena


Vi på Narviksenteret og Narvik Krigsmuseum vil gjerne være et naturlig besøkelsessted og ressurssted for skoler og barne- og ungdomsgrupper i vår region. Nedenfor finner du oversikt over undervisningsopplegg og aktiviteter vi tilbyr.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker om temaer som ikke inngår i tilbudet per i dag. Dersom du kontakter museet i god tid i forveien, kan vi også samarbeide om å utforme eget opplegg for den enkelte klasse eller gruppe. Vi kan også avtale foredrag på skolen eller i andre lokaler, gitt at vi kontaktes god tid i forveien.

Narvik Krigsmuseum tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet opp mot 2. verdenskrig.

Praktisk informasjon

  • Bruk av utstillingen krever påmelding per mail eller telefon, uavhengig av om man ønsker å bruke museets formidlere eller vandre i utstillingen på egen hånd. Påmeldingen kreves for å unngå kollisjon med andre grupper.
  • Åpningstid for skoler: Etter avtale fra kl. 09.00.
  • Før elevene skal besøke Narvik Krigsmuseum er det viktig at de har fått kjennskap til hva det er de skal gjøre på museet. Det er en fordel at læreren har tatt en refleksjonsrunde i klasserommet knyttet til tema for undervisningen. Samtidig kan det være lurt å snakke om hvordan man oppfører seg i et museum og hva et museum er.
  • Læreren har ansvaret for at elevene henger av seg klærne og setter fra seg sekkene i garderoben. Klassene skal gå samlet inn i utstillings-/undervisningslokalet.
  • Læreren må se til at elevene er oppmerksomme og deltar i undervisningen. Et museumsbesøk krever aktiv deltakelse fra læreren.
  • For å bestille besøk i museet eller gjennomføring av undervisningsopplegg, ta kontakt med oss:

Ann Kristin Kristensen, formidler

E-post: akk@narviksenteret.no

Tlf. + 47 95 10 93 24

 

Undervisningsopplegg

Innføring i temaet «Andre verdenskrig i Nord-Norge»vårt mest populære undervisningsopplegg

Eidsvold_og_Norge

Målgruppe:  Grunnskole og VGS, kan tilpasses barnehage.

Tidsbruk: 1-2 timer.

Vi besøker museets utstillinger, og gir elevene en innføring i krigshandlinger med særlig fokus på Narvik og områdene rundt – sjøslag, fjellkrig, kapitulasjon og fem år med okkupasjon, samt trekker linjer fra andre verdenskrig til hva som skjer i verden i dag. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning. Undervisningen kan kun gjennomføres på Narviksenteret.

 

 

Konflikter – “Vi og De Andre”

Målgruppe: 10.trinn og VGS

Tidsbruk: 2 timer

Vi bruker en øvelse vi kaller “Kartet” som innfallsvinkel til å diskutere samfunnet rundt oss og bilder av “Vi og De Andre” i et historisk og nåtidig perspektiv. Tema vi berører er blant annet Holocaust, menneskeverd og verdenssamfunnet i dag. Vi avslutter med en refleksjon rundt Norges rolle i verdenssamfunnet, syn på andre mennesker, og hva VI kan gjøre for å motvirke fordommer og rasisme. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning. Undervisningen kan kun gjennomføres på Narviksenteret.

 

Jugoslaviske fanger og “Mamma Karasjok”

Målgruppe: Ungdomsskole og VGS, kan tilpasses 7. trinn.

Tidsbruk: 60-75 minutter

Vi bruker historien om “Mamma Karasjok”, Kirsten Svineng, som ramme for å fortelle om livsvilkårene til jugoslaviske fanger i Nord-Norge, og setter historien inn i kontekst både på individnivå og i andre verdenskrig i Europa. Her kommer vi også blant annet innom tvangsarbeidere, rasjonering og norske fangevoktere. Vi avslutter med å diskutere hva som får noen til å tørre å stå opp for det som føles riktig og hjelpe andre, selv om en vet at en risikerer straff hvis hjelpen avsløres. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning. Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

Kilder til hverdagsliv

Målgruppe: VGS

Tidsbruk: 60-90 minutter

Vi byr på ulike typer kilder til informasjon om hverdagsliv under andre verdenskrig, primært i Narvik-området. Hva kan andre kilder enn historieboka og søk på nettet fortelle oss om hverdagsliv under andre verdenskrig? Ved å bruke bilder, dokumenter, gjenstander, dagbøker og andre typer kilder, er målet å vise og diskutere hva de ulike kildene kan bidra med når det gjelder informasjon, og i hvor stor grad de kan regnes som kilder man kan stole på. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

 

Spioner, sabotører og krigere – Nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig

Målgruppe: 8.-10.trinn, kan tilpasses 7. trinn og VGS

Tidsbruk: 60-75 minutter

Elevene får en generell introduksjon til nordnorsk motstandskamp under andre verdenskrig, og gjøres kjent med tidlige motstandsgrupper og etableringen av etterretningsorganisasjonen XU. Sentrale temaer som årsaker til motstandskamp, viktige personer og ulike arbeidsoppgaver tas opp og vi bruker eksempler fra faktiske hendelser for å levendegjøre temaene. Opplegget gir også et innblikk i skjebnen til de av våre motstandsfolk som falt i Gestapos klør. Målet er å gi eleven innsikt i den aktive motstandskampen som nordmenn både i inn- og utland førte under den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940 til 1945. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning. Undervisningen kan gjennomføres på Narviksenteret eller på skolen.

 

 

 

Norsk fangehistorie: Beisfjord fangeleir

Beisfjord_fangeleir_graver

Målgruppe:  Ungdomsskole, VGS, kan tilpasses 1.-4.klasse og 5.-7. klasse også.

Kan brukes som en ledd i forberedelse til reise med «Hvite Busser».

Tidsbruk: 1-2 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning.

Beisfjord fangeleir ved Narvik var den verste konsentrasjonsleiren i Norge under 2. verdenskrig. Dette var en leir for jugoslaviske fanger og sovjetiske krigsfanger. 900 jugoslaviske fanger og 3500 – 4000 sovjetiske krigsfanger var innom Beisfjord fangeleir. 748 (83 %) av 900 jugoslaviske fanger døde i løpet av fire måneder, 287 av dem ble skutt i løpet av bare en natt. Over 300 sovjetiske krigsfanger døde i leiren.

Under gjennomføringen bruker vi elevheftet «Beisfjord fangeleir» produsert av Narviksenteret. Elevheftet inneholder generell informasjon om fangeleirer for jugoslaviske og sovjetiske krigsfanger i Norge, om Beisfjord fangeleir og spørsmål til diskusjon og refleksjon.

Det anbefales også å besøke stedet hvor fangeleiren lå i Beisfjord. Skolene må selv ordne transport til/fra Beisfjord. Narvik Krigsmuseum kan stille med en formidler som viser rundt og forteller på stedet.

 

Norsk fangehistorie: Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)

Tromsdalen_beinring

 

Målgruppe: Ungdomsskole, VGS.

Tidsbruk: 2 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig.

Elever får en generell informasjon om fangeleirsystemet i Norge og om Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta) og blir kjent med historiene til to fanger.

Narviksenteret har produsert et undervisningshefte som kan lastes ned på hjemmesiden. Heftet inneholder informasjon om fangeleiren samt forslag til oppgaver.

Laste ned elevhefte «Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)» (PDF): elevhefte_Tromsdalen_fangeleir

Laste ned lærerveiledning «Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)» (PDF): laereveiledning_Tromsdalen_fangeleir

 

Jøder i Narvik og Holocaust

Holocaustdagen-Narvik

Målgruppe: Ungdomsskole

Kan brukes som en ledd i forberedelsen til reisen med «Hvite Busser».

Tidsbruk: 1,5 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning.

Det bodde også jøder i Narvik. Ni av dem døde i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Noen overlevde mirakuløst 2. verdenskrig. Undervisningsopplegget består av fortelling og byvandring: Vi besøker stedene i Narvik sentrum hvor snublesteinene til minne om drepte jøder fra Narvik er satt ned.

 

Symboler for fred

papirduer

Målgruppe: 1.-4.klasse

Tidsbruk: 1 time.

Fred kan defineres som fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt og som en motsetning til krig. Symboler for fred er visuelle eller andre symboler som skal være tegn på eller representere fred. Det har vært mange slike symboler i forskjellige tidsepoker og kulturer, og med ulik betydning innen politikk, krigføring, religion og andre områder.

Opplegget består av to deler – en fortelling om symboler for fred og et «fredsverksted» hvor elever lager egne symboler.

 

Tause kvinner. Ukjente historier

Tause_kvinner

Målgruppe:  Ungdomsskole, VGS

Tidsbruk: 1-1,5 timer. Opplegget kan, gitt at gruppen er i kontakt med oss i god tid, tilpasses den enkelte elevgruppes fokusområder, ønsker og tid tilgjengelig. Vi kan også arbeide grundigere med bare en eller to av kvinnene, og knytte hennes eller deres historie til større hendelser under andre verdenskrig. Vi bruker både bilder, dokumenter og gjenstander i vår undervisning.

I opplegget «Tause kvinner. Ukjente historier» presenteres fire historier om kvinner som bodde i Nord-Norge under 2. verdenskrig:

  • Hanna Koljada – tvangsarbeider fra Sovjetunionen, arbeidet på fiskefiletfabrikker i Hammerfest og i Bodø. Her kan det trekkes linjer over til tvangsarbeid og tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms.
  • Mamma Karasjok (Kirsten Svineng) – samisk kvinne som hjalp jugoslaviske fanger med mat og klær. Her kan det trekkes linjer over til rasjonering, fangeleirer og fangevoktere og medmenneskelighet.
  • Marie Ulriksen – ble arrestert og fengslet i norske fangeleirer, fordi hun oppbevarte informasjon om det tyske slagskipet «Tirpitz». Her kan det trekkes linjer over til motstandsarbeid, fangeleirer og mot.
  • Sara Caplan – jødisk kvinne fra Narvik som overlevde krigen. Her kan det trekkes linjer over til jøder i Norge og verden, menneskesyn og verdien av et menneskeliv.

Fortellingene er mer enn fire enkeltstående historier om fire kvinner. De må ses i sammenheng med Norges nasjonale og Europas krigs- og okkupasjonshistorie.

Gjennomføringen består av presentasjon av emnet, fortelling om de fire kvinnene og samtale med elever. Det anbefales at elevene har forkunnskap om 2. verdenskrig.

Samarbeidspartnere