En britisk marineoffiser beordret fiskeskøyter til Narvik for å evakuere sivile fra byen

Samarbeidspartnere