De uønskede: krigsbarn i historisk og internasjonalt perspektiv

«Tyskerunger», «devil’s children», «dust of life». Dette er noen av navnene som har blitt brukt om krigsbarn, født som et resultat av møter mellom lokale kvinner og fremmede soldater ulike steder i verden.

I Norge finnes det en egen gruppe krigsbarn – «tyskerunger» – barn med norsk mor og tysk far, som ble født under og like etter 2. verdenskrig. Totalt er dette rundt 12 000 barn. Mange av dem har hatt det vanskelig, blitt diskriminert eller utstøtt av samfunnet, fordi far var «fiende» og mor ei «tyskerjente».

Samtidig hører man lite om hvordan det har gått med krigsbarn fra andre land, f.eks. Bosnia, Rwanda, Kongo eller Vietnam. Har de hatt samme psykiske og fysiske problemer som tyskerbarn i Norge?

Under arrangementet «De uønskede: krigsbarn i historisk og internasjonalt perspektiv» ønsker Narviksenteret å belyse temaet «krigsbarn». Dette gjør vi gjennom å sammenligne krigsbarnas situasjon i Norge og andre land, og diskutere den urettferdige behandlingen krigsbarna ofte har fått, spesielt med tanke på dagens dilemma om IS-barn.

Arrangementet foregår under de nasjonale Forskningsdagene.

Program:

  • «De uønskede» (film, 65 min., regi ved Dheeraj Akolkar, 2018). Fem norske «tyskerunger» forteller sine historier.
  • «Med norsk mor og tysk far. Krigsbarn i okkupasjonsår og frigjøring». Foredrag av Bjørg Evjen (Professor i historie, UiT).
  • «Children Born of War – krigsbarn i et historisk og sammenliknende perspektiv». Foredrag av Ingvill C. Mochmann (Prof. Dr., GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences, Köln).

Når: onsdag 25. september kl. 18.30

Hvor: Narviksenterets auditorium, Ragnhild Olstad-salen (U1)

Gratis inngang

Samarbeidspartnere