Film «The Teachers’ Protest»

Mandag 17. februar kl. 18.30 inviterer Narviksenteret alle til visning av dokumentarfilmen «The Teachers’ Protest – How Norwegian Teachers Defeated Nazi Education».

I 1942 nektet norske lærere å godta de nazistiske myndighetenes krav om obligatorisk innmelding for alle lærere i det NS-initierte lærersambandet og at skolen skulle medvirke til å oppdra ungdommen til «gode nasjonalsosialister». Læreropprøret førte til at 1100 lærere ble arrestert og mange av dem ble sendt til fangenskap i Kirkenes. Lærerne stod imot nazifiseringen av den norske skolen og læreraksjonen tvang Quisling-regimet til retrett. Etter endt fangenskap returnerte lærerne til sine skoler som helter.

Dokumentarfilmen «The Teachers’ Protest» av den britiske filmskaperen Jon Seal følger fortellingen om de norske lærerne gjennom protest, arrestasjon, fangenskap og returen til hverdagslivet. Filmen baserer seg bl.a. på tegninger av Herløv Åmland, en av lærerne som satt i fangenskap i Kirkenes.

Filmen er på engelsk med norsk tekst.

Filmen er 78 min. lang. Kort intro før filmen.

Hvor: Narviksenterets auditorium Ragnhild Olstad-salen.

Gratis inngang.

Her kan du se trailer til filmen: https://theteachersprotest.com/

Samarbeidspartnere