Forskernatt om arealkonflikter

Areal – bruk, konflikt og politkk. Forskernatt om arealkonflikter.

Når: fredag 24. september kl. 19.00 – 22.00

Hvor: U2 (Zona) på Narvik Krigsmuseum

Arrangementet vil også bli strømmet: https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=bfffa747-bddc-4d61-8fc0-aa5efc5187c8&pi=92065856-e2e9-4779-b0cc-5bf1bbced924

Narviksenteret, Framsenteret, CICERO Senter for klimaforskning og NINA – Norsk institutt for naturforskning går i dybden på temaet og inviterer til en kveld med et panel bestående av eksperter på området. De vil snakke om arealbruk både i et globalt og lokalt perspektiv.

Vindkraftutbygging, turisme, industrivirksomhet og veibygging – disse aktivitetene står på dagsorden mange steder i nordområdene og handler blant annet om bruk av arealer. Ulike grupper har ofte ulike meninger om hva er den beste måten å bruke arealene til, noe som fører til uenighet i samfunnet og konflikter mellom gruppene. En pågående konflikt er ofte en hindring til samfunnsutvikling.

Hvordan skal man bruke arealer og hva går det på bekostning av? Hva bør prioriteres når man bestemmer formål med bruk av ulike arealer: lønnsomhet, miljø, bærekraftighet, rettigheter til enkelte grupper, politiske interesser eller noe annet? I hvilken grad er det mulig å tilfredsstille alle involverte parter?

Samtalen blir ledet av Hege Fantoft, CICERO.

  • Lokale konflikter rundt arealbruk, menneskerettigheter og FN’s bærekraftmål – Eystein Markusson, direktør ved Narviksenteret.
  • Hovedfunn fra FNs Klimapanels spesialrapport om land og klima – Marianne Tronstad Lund, geofysiker og seniorforsker hos CICERO.
  • Bærekraftig arealbruk i nord. Mulig, eller en kilde til konflikt? – Cathrine Henaug, Forskningssjef ved Norsk institutt for naturforsknings avdeling på Framsenteret.
  • Byutvikling og redusert privatbilisme – Anders Tønnesen, samfunnsgeograf og seniorforsker hos CICERO.

I etterkant inviterer vi til en sosial sammenkomst og uformell prat mellom forskere og publikum. Salg av drikke under hele arrangementet.

Arrangementet er en del av vårt engasjement under Forskningsdagene 2021 og er støttet av Norges forskningsråd.

Forskernatt, eller Researchers’ Night, arrangeres rundt 400 steder over hele Europa den siste fredagskvelden i september. Vi retter oss mot allmennheten som «edutainment»- aktiviteter, med ønske om å øke folks kunnskap på en underholdende måte. Ordningen hører inn under Marie Curie-tiltakene i EU (Peoples programme) som har som mål å gjøre Europa attraktivt for forskere ved å fremme forskerkarrierer og forskningsmiljøer i Europa.

Kontaktinformasjon:

Narviksenteret: Elena Badanina, eb@narviksenteret.no, 90 81 21 06

Framsenteret: Helge Markusson, helge.markusson@framsenteret.no, 48 09 13 73

Samarbeidspartnere