Holocaust og jødene i Narvik

Mandag 28. januar kl. 18.30 inviterer Narviksenteret og Narvik bibliotek alle til markeringen av Den internasjonale Holocaustdagen – til minne om Holocaust – forfølgelse og masseutryddelse av forskjellige etniske, sosiale, religiøse, politiske og seksuelle minoriteter som Nazi-Tyskland gjennomførte fra 1938 til 1945.

Statsstipendiat Bjarte Bruland kommer til Narvik og forteller sammen med historiker Michael Stokke om skjebnene til norske jøder under 2. verdenskrig.

Etter samtalen besøker vi snublesteinene i byen. Snublesteinene er små minnesmerker over ofrene for Holocaust, plassert i bakken like ved boligen til ofrene. Ta på klær og sko etter vær og forhold.

Bjarte Bruland er statsstipendiat. Han har forsket på deportasjonene og utryddelsen av de norske jødene under 2. verdenskrig, og har skrevet hovedverket om dette: «Holocaust i Norge: Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse».

Michael Stokke er historiker og forsker ved Narviksenteret. Han har forsket på fangehistorie i Norge under 2. verdenskrig i 20 år.

Arrangementet er gratis.

Kontaktinformasjon: Elena Badanina, eb@narviksenteret.no eller 95 85 31 23

Samarbeidspartnere