Presentasjon og lansering av bokverket «Andre verdenskrig i nord

Dette nye bokverket er resultatet av et større forskningsprosjekt ledet av historikere ved UiT Norges arktiske universitet. Bokverket kommer i tre bind og omhandler en mengde tema knyttet til krig, okkupasjon og levevilkår i nord under andre verdenskrig. Verkets geografiske hovedfokus er Nord-Norge og de nære, nordlige nabostater og territorier.

Lovisa Bergmann: Tyskernes syn på nordmenn under okkupasjonen: fremstillinger av nordmenn i Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941–1945)

Fredrik Fagertun: Holocaust i nord. Jødeaksjonene i Nord-Norge 1940–1943

Stian Bones: Motstand, frigjøring og oppgjør – med fokus nordre Nordland og indre Troms

Etter foredragene blir det anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Velkommen!

Arrangører: Narviksenteret og prosjektet «Andre verdenskrig i nord», UiT

Samarbeidspartnere