Jan P. Pettersen «Narvikfelttoget 1940 – 78 år etter»

Mandag 28. mai kl. 18.30 inviterer Narviksenteret til foredrag av Jan Petter Pettersen «Narvikfelttoget 1940 – 78 år etter» i Auditoriet – «Ragnhild Olstad»-salen. Gratis inngang.

Jan Petter Pettersen ga ut boken «Narvikfelttoget 1940: Kampen om historien. Myter, sannheter, fortielser» i 2017 og har i tiden etter vært ute og promotert boken. I forbindelse med disse turene har kontakt med etterkommere og overlevering av arkivstoff resultert i nye spørsmål og svar.

I løpet av det siste ½ året har også andre kilder blitt tilgjengeliggjort, og da spesielt fra et Britisk ståsted. I sum nok til å kaste nytt lys over Narvikfelttoget.

Samarbeidspartnere