Tyskernes syn på samer

Narviksenteret og Narvik Krigsmuseum inviterer til foredrag og samtale «Tyskernes syn på samer».

Foredragsholder: Bjørg Evjen, professor ved UiT Norges arktiske universitet, har i mange år hatt forskningsinteresse for samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie, polarhistorie, industri-, arbeider- og kvinnehistorie, samt sivilsamfunnet under andre verdenskrig.

Tidspunkt: mandag 25. oktober kl. 18.30

Sted: Narviksenterets auditorium «Ragnhild Olstad»-salen

Gratis inngang

Velkommen!

Samarbeidspartnere