Romslo-02042020_0044

Norske tropper ankommer. Til venstre sovjetisk krigsfange (Foto: Trygve Romsloe)


Norske tropper ankommer. Til venstre sovjetisk krigsfange (Foto: Trygve Romsloe)

Samarbeidspartnere