Midlertidig utstilling om estiske frivillige

Den midlertidige utstillingen «Under Nordstjernen – Estiske frivillige i slaget om Narvik 1940» vises på Narvik Krigsmuseum fra 13. september 2018 til 3. mars 2019. Utstillingen er laget i samarbeid med Estonian War Museum – General Laidoner Museum (Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum) og Norsk-estisk forening i anledning Estlands 100-årsjubileum som republikk. Gjenstander fra Narvik Krigsmuseums samling vises frem. Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk.

Utstillingen forteller om de estiske deltakerne i kampene om Narvik i mai 1940 og om Estlands skjebne. Den forklarer esternes motivasjon i 1940, med Sovjetunionens anneksjon av Baltikum og Vinterkrigen som bakteppe, og stiller sider ved andre verdenskrig i nytt lys.

Samarbeidspartnere