«Reciprocally Yours»: kunstprosjekt av Marianne Løvvik

«Reciprocally Yours» 2019-2022 er et prosjekt som stiller spørsmål ved demokratiske staters selvbevissthet i internasjonale prosesser.

Vestlig bistand- og handelspolitikk utøves i demokratiets navn, men møter uunngåelige koblinger til økonomiske interesser og sikkerhetspolitiske avveininger. Handelspolitikk presenteres som et gjensidig gode, men innebærer også samarbeid med korrupte regimer og økonomisk profitt på bekostning av menneskerettigheter. Bistand blir presentert som støtte til utvikling, men kan også være et maktmiddel. Krigføring forankres i humanitære hensyn, men stimulerer industriell aktivitet og underbygger selvoppfatningen om å være fredsforkjempere.

Hvordan forholder demokratiske stater seg til paradoksene?

Til sist handler det om ansvar.

Fra 1. februar 2022 er «Reciprocally Yours» midlertidig utstilt på Narvik Krigsmuseum som en del av «Zona». Her tematiseres og åpnes det for universelle spørsmål knyttet til krig og konflikt.

Marianne Løvviks prosjekt åpner for fordypelse og refleksjon over skjæringspunktet mellom demokratiske prosesser og etiske forpliktelser, og inviterer publikum til dialog omkring dette fenomenet.

Prosjektet fikk støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.

Mer om prosjektet: https://lovvik.com/reciprocally_yours_2022.html

Samarbeidspartnere