Temaene i Fredsfront

Konseptet "Fredsfront": Angrep, Krig og Zona


Konseptet bak de nye utstillingene heter Fredsfront. Konseptet bak utstillingene står ikke stille, det er en aktiv oppfordring til engasjement. Åpningen ligger i den sjeldne muligheten som er formulert i Narviksenterets mål og visjon.

Det skapes en mulighet for å kombinere temaer og følelser, fortid og fremtid, på måter som nærmest er uten presedens i beslektede muséer og sentra. Narviksenteret har en formålsparagraf som åpner for et nyskapende konsept og en formidling vi langt på vei er alene om. Utstillingen kombinerer en stor gjenstandssamling med djerve og utfordrende refleksjoner om konflikters dramaturgi basert på oppdatert forskning og debatter om utvalgte temaer.

Utstillingen er fordelt over tre etasjer som vi har gitt navnene Angrep, Krig og Zona.

Oppbygging av utstillingene om andre verdenskrig

Dette er overskriftene i utstillingene som du kan se i museet og som finnes i etasjene Angrep og Krig.

Kampene i Nord-Norge

 • Opptakten til angrepet/nøytralitet
 • Angrepet – De kom om natten
 • Mobilisering – Fredsvokterne som ble krigere
 • Norges allierte/fjellkrigen – Verden kommer til Nord-Norge
 • Overgivelse – Fra seier til nederlag

Hitlers skjebneområde

 • Festung Norwegen
 • Infrastruktur – På skinner og veier mot nord
 • Norske ressurser i tysk tjeneste
 • Samfunnet/dagligliv – Fornuft og følelser

Den viktige nordfronten

 • Litsafronten – fronten fryser fast
 • Styrking av fronten – fiender blir allierte
 • Brenning og tvangsevakuering av Finnmark og Nord-Troms – alle må reise

Tvangsarbeid, straff og folkemord

 • Tvangsarbeid – kan du arbeide får du leve
 • Straff – hard straff for å protestere
 • Folkemord – uten livets rett

Min krig

Personlige historier fortalt gjennom lyd og bilder

Fred og forsoning

 • Avslutningen av krigen
 • Landssvikoppgjøret
 • Hva kom etterpå

Zona

Den siste delen og etasjen i utstillingen har vi kalt Zona. Zona eksisterer i sin egen tid, og er ikke en historisk museumsutstilling. Den har sin egen tid og helt særegne stemning som er vanskelig å beskrive, den må bare oppleves. Vi bruker historiske gjenstander i samspill med moderne teknikk, design og scenografi til å ta opp tema knyttet til krig og konflikt. Noen av disse er:

 • Genève-konvensjonen
 • Status for krig og konflikt i verden i dag
 • Drivere for flyktningsituasjonen
 • Bakgrunn for krig og konflikt: klima, religion, ideologi etc.
 • Propaganda
 • Fangenskap

Hovedelementer/installasjoner

 • Narvik 2027 – film med kulisser
 • Noe kommer til å skje – film med kulisser
 • Fredstorpedoer
 • Labyrinten
 • Rekyl
 • Big bang
 • Vitnene
 • Krigens regler
 • Global Peace Index
 • Skolestua – vårt undervisningsområde

Målgrupper

I form og ordbruk har vi i størst mulig grad forsøkt å gjøre utstillingen tilgjengelig og interessant for ungdom, men vi tror at dette ikke vil være til hinder for at andre grupper vil ha stort utbytte av et besøk.

Samarbeidspartnere