Informasjon og kursvirksomhet

Narviksenteret satser ganske tungt på Erasmus + Aktiv Ungdom-programmet, og har lang erfaring med flere av prosjekttypene. Dette medfører at vi sitter inne med mye informasjon og kunnskap om hvordan og hvorfor bruke programmet. Blant annet er vår medarbeider Joakim lokalkontakt for Nordland, og tilgjengelig for spørsmål knyttet til programmet.

Joakim er også en av Aktiv Ungdoms kursledere, som innebærer gjennomføring av ulike opplæringskurs, seminarer og evalueringsmøter fra tid til annen.

 

Samarbeidspartnere