Mannen til høyre er trolig visekonsul Wussow

Samarbeidspartnere