Ungdomsutvekslinger

En ungdomsutveksling, eller gruppeutveksling, innebærer at grupper av ungdommer fra minst to ulike land kommer sammen for å gjennomføre et program som de selv har vært med å utforme. Ungdommene blir kjent, samarbeider, og er med på ulike aktiviteter for å lære mer om hverandres land, kultur og interesser, samt vanligvis ett eller flere temaer for prosjektet. Prosjekttypen er for unge mennesker mellom 13 og 30 år.

Narviksenteret arrangerer slike prosjekter hvert år, med ulike partnere, og vi synes dette er en uovertruffen læringsmulighet for ungdom å være med på. Derfor ønsker vi svært gjerne høre fra enda flere nysgjerrige ungdommer som har lyst til å vite mer om ungdomsutvekslinger.

Se bilder og beskrivelser fra ungdomsutvekslinger vi har arrangert de siste par årene.

Samarbeidspartnere