“Venues of victims // Venues of perpetrators” – En intens arbeiduke i Puszczykowo, Polen

I prosjektet «Venues of victims // Venues of perpetrators. Mapping, decoding & processing the role of historical – civic education in (European) Youth Work» møttes ungdomsledere og representanter fra partnerskapsorganisasjonene  fra Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Lithauen, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Tyskland og Norge fra 14.-20. Mai 2018 i Puszczykowo (nær Poznan, Polen).

I tillegg til å besøke museet og minnestedet over den tidligere konsentrasjonsleiren «Fort VII» i Poznan, og diskusjoner med Simon Lengemann (Federal Agency for Civic Education, BpB), Georg Pirker (Association of German Educational Organizations, AdB) og Karolina Dziełak (European Network Remembrance and Solidarity, ENRS), var fokus på å forberede innholdet til sommerleiren i Kroatia. Totalt ble det satt sammen seks arbeidsgrupper, for å forberede workshoper og program i flere moduler for å dekke to dager hver i den to uker lange sommerleiren i august.

Modul 1 fokuserer på sammenhenger mellom kontemporære ideologier og historiske representasjoner. Der arbeidsgruppe 1 først og fremst arbeider med museers framstilling av fortiden, arbeider gruppe 2 med monumenter og gatenavn så vel som ideologisk motivert omdøping av gater, fjerning av monumenter eller gjenreisning av monumenter i etterspillet av politiske endringer. Workshopene og de tilhørende programmene skal trekke oppmerksomhet mot tanken om at historien alltid er en selektiv og subjektiv framstilling av fortiden, og derfor bør ses på med et kritisk blikk. Modul 2 dreier seg om de totalitære og autoritære styreformene i Europa i det 20.århundret. Arbeidsgruppe 3 fokuserer på ideologisk motivert vold i andre verdenskrigkontekst. Temaet tas også gjennom besøk til minnestedene Jasenovac (tidligere konsentrasjonsleir) og Lipa (landsby som ble ødelagt da aksemaktenes tok en brutal hevn), og disse plasseres i en bredere europeisk og mer global kontekst gjennom andre verdenskrig-perspektivet. Arbeidsgruppe 4 fokuserer på diktaturer etter andre verdenskrig. Temaet ideologisk motivert tilfeldighet og vold etter 1945 tas opp gjennom å besøke den tidligere omskoleringsleiren på øya Goli otok i Adriaterhavet. I kontrast til dette besøkes også museet på Brijuni-øyen (Titos tidligere sommersted), for å vise deltakerne hvordan det jugoslaviske etterkrigsdiktaturet også presenteres som noe positivt. Videre utover å demonstrere kompleksiteten i et utviklende diktatorskap, representerer de to kontrasterende perspektivene på jugoslavisk statssosialisme et godt utgangspunkt for å videre kunne diskutere grensesnittet mellom historisk-politisk utdannelse og menneskerettsutdannelse. Modul 3 fokuserer på kontemporær historie og kontemporære utfordringer i Kroatia og videre. Gruppe 5 arbeider med kollapsen av den sosialistiske orden i Øst-Europa og vold i konteksten av en post-sosialistisk transformasjon, i tillegg til nåtidens syn og erfaring med voldsutøvelse i Kroatia og andre post-Jugoslaviske land. Hvordan arven etter krigen påvirker det å skulle skape fred i Vukovar er det gruppe 6 som tar for seg. De fokuserer på de kontemporære dynamikkene og perspektivene på denne svinnende småbyen. I tillegg vil gruppe 6 arrangere felles aktiviteter med representanter fra den lokale ungdomsorganisasjonen I Vukovar, samt moderere diskusjonen sammen med deltakerne fra partnerskapsorganisasjonene i innenfor rammeverket til prosjektet «In Between?» fra European Network Remembrance and Solidarity (ENRS) i Rijeka.

Arbeidsmøtet ble ledet av Boris Stamenic og Markus Rebitschek (EJBW), som også er ansvarlige for det overordnede prosjektet. “Venues of victims // Venues of perpetrators. Mapping, decoding & processing the role of historical – civic education in (European) Youth Work” er implementer I samarbeid med In Flanders Fields Museum (Belgia), Documenta – Center for Dealing with the Past (Kroatia), Ústav pro studium totalitních režimů (Tsjekkia), Sihtasutus Eesti Mälu Instituut (Estland), Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés (Frankrike ), Stiftung Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (Tyskland), Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Lithauen), Narviksenteret (Norge), Stowarzyszenie «Jeden Świat” (Polen), UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta (Portugal), SOCIALNA AKADEMIJA – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo (Slovenia) og Gernika Gogoratuz Centro de Investigación por la paz (Spania).

Spørsmål, eller vil du bare vite mer? Kontakt Kristoffer Østnes på koe@narviksenteret.no

Samarbeidspartnere