Kontaktinformasjon

Eystein Markusson

Direktør

E-post: em@narviksenteret.no

Telefon: + 47 45 03 54 18

 

Ulf Eirik Torgersen

Museumsleder

E-post:  uet@narviksenteret.no

Telefon: + 47 95 22 45 03

 

Sølvi Elvheim

Økonomi/administrasjon

E-post: se@narviksenteret.no

Telefon: +47 98 88 41 83

 

Ann Kristin Kristensen

Formidler samt koordinator IHR

E-post: akk@narviksenteret.no

Telefon: +47 95 10 93 24

 

Joakim Arnøy

Koordinator ungdomsarbeid

E-post: ja@narviksenteret.no

Telefon: +47 91 91 61 72

 

Elena Badanina

Museumspedagog

E-post:  eb@narviksenteret.no

Telefon: +47 90 81 21 06

 

Michael Stokke

Forsker/stipendiat

E-post:  ms@narviksenteret.no

Telefon: + 47 97 95 25 99

 

Per Englund

Håndverker

E-post:  ple@narviksenteret.no

Telefon: +47 90 99 73 15

 

Kristoffer Østnes

Formidler, historisk arkiv

E-post:  koe@narviksenteret.no

Telefon: +47 93 20 69 07

 

Gaute Lund Rønnebu

Stipendiat

E-post: gr@narviksenteret.no

Telefon: +47 91 88 90 47

 

Hevendelser per post sendes til:

Narviksenteret, Det 4.hjørnet

Postboks 513

8507 Narvik

 

Faktura sendes til:

narviksenteret@faktura.poweroffice.net

 

E-faktura

Vi er registrert i ELMA-registeret, og kan motta e-faktura

Org nr. 994617834

 

Henvendelser fra media

Gaver, donasjoner og samarbeid

Arkiv

Samarbeidspartnere