Stiftelsen Narviksenteret

Stiftelsen Narviksenteret skal arbeide for å fremme kunnskap om og forståelse for fred, krigens lover, internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter gjennom forskning, dokumentasjon og formidling med særlig fokus på krigs- og okkupasjonshistorien i Nordområdene. Vi er Nord-Norges største aktør i det europeiske utvekslingsprogrammet Aktiv Ungdom og deltar aktivt i holdningsskapende arbeid i inn- og utland.

I 1964 etablert Nordland Røde Kors «Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum» i Torvhallen i Narvik og det var i daglig drift frem til 27. april 2016. Fra 1.1.14 overtok stiftelsen Narviksenteret driften av museet. Museet har mottatt et stort antall gjenstander fra mange givere og fra mange land. Den krigshistorisk samlingen inneholder alt fra en Hochkiss panservogn, 75 mm feltkanoner, våpen, uniformer og ned til frimerker. I tillegg til dette har museet et innholdsrikt bibliotek og arkiv. I 2015 hadde Narviksenteret og museet til sammen 23.506 besøkende. I disse tallene ligger spesiell oppfølging av 3600 skoleelever og 1480 personell fra militære avdelinger.

Narviksenteret mottar driftsstøtte over Kunnskapsdepartementets kapittel i Statsbudsjettet og Forsvarsdepartementet og Narvik kommune har støttet driften av krigsmuseet i en årrekke.

Stiftelsen er etablert etter initiativ av Kunnskapsdepartementet, Narvik kommune, Stiftelsen Nordnorsk Fredssenter – Narvik og Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum og kompetansesenter – Narvik.

Les mer om Narviksenteret på narviksenteret.no

Samarbeidspartnere