Borderline Boardgames

Vi er stolte over å ha vært en del av dette prosjektet. Ideen, såvel som prosessen og utfallet var gode. Borderline Boardgames var et strategisk partnerskap utformet og gjennomført av 10 organisasjoner fra ulike europeiske land. Ideen oppsto ut fra et par nøkkelobservasjoner vi ulike partnere har gjort oss på et kontinent hvor mange har opplevd økonomiske vanskeligheter det siste tiåret, og hvor vi opplever økte spenninger både mellom nasjoner, samt rettet utad.

Vi klarte ikke identifisere noen læringsøvelser som vi syntes håndterte disse utfordringene på godt nok vis. Vi satte oss derfor som hovedmål å utvikle og produsere attraktive og interaktive læringsaktiviteter for ungdom og ungdomsarbeidere som skulle ta for seg henholdsvis:

  • Privat økonomistyring for ungdom
  • Forståelse av dynamikker av krig, og konflikthåndtering

De to læringsverktøyene vi utformet og produserte i Borderline Boardgames på bakgrunn av våre målsetninger var:

Vi har primært hentet inspirasjon fra ulike brettspill for å gjøre øvelsene interaktive og engasjerende for målgruppene. Vi stoler på at blant annet konkurranseinstinktet hos folk hjelper oss drive øvelsene fremover. Målet med denne typen øvelser er å ha kortest mulig vei fra introduksjon til den reflekterende debriefings-samtalen etterpå, hvor trådene knyttes sammen og deltakernes læring konkretiseres.

Målgruppene våre skulle ha siste ord om hva som fungerte og hva som måtte utbedres eller forkastes. Totalt sett gjennomførte vi – for begge øvelsene – tester med 653 deltakere spredt over de 10 landene som var med i prosjektet. Disse deltakerne ga oss skriftlig tilbakemelding, og hjalp oss sikre at øvelsene ble så gode som mulig.

Se prosjektets nettside her. Og mer om begge læringsaktivitetene på Europakommisjonens portal for Erasmus + Project Results.

Øvelsene våre har også nådd ut til andre typer institusjoner, blant annet banker og universiteter som ser verdi i slike øvelser for å formidle forståelse av henholdsvis privatøkonomi og konflikthåndtering.

Prosjektet var delfinansiert av Erasmus +.

Samarbeidspartnere