Nyheter

Skoleturer til Narviksenteret og Narvik Krigsmuseum

Utdanningsdirektoratet har endret tilskuddsordningen sin for skoleelever som vil reise på tur til minnesteder fra andre verdenskrig – nå gis det støtte også til kortere turer og enkeltdager gitt at turen er en del av et pedagogisk opplegg. Det kan være utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene på turen. […]

Røde Kors’ digitale undervisningssider for alle trinn

Narviksenteret og Røde Kors samarbeider om formidling av kunnskap om krig og konflikt.  Ta gjerne i bruk Røde Kors’ undervisningsopplegg for å lære om reglene i krig, flyktningers situasjon og mye mer!

Undervisningsopplegg

Alle skoleklasser og barne- og ungdomsgrupper er velkomne til å benytte Narviksenteret som en utvidet aktivitets- og læringsarena

Samarbeidspartnere