Polske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere

Vi inviterer alle til åpning av en ny midlertidig utstilling «Slit og fortvilelse. Polske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere i Nord-Norge 1942-1945». Dette er et fellesprosjekt mellom Narviksenteret og Marinemuseet i Gdynia (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni). Prosjektet er støttet av EVZ-stiftelsen «Minne, Ansvar og Fremtid» og Stiftelsen Fritt Ord.

Utstillingen forteller om leve- og arbeidsforholdene og skjebner til polske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere, som ble sendt til Nord-Norge i 1942-1945 og arbeidet med bygging av både kystfort, jernbane og veier.

Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk.

Åpningsdato: tirsdag 28. september kl. 18.00

Sted: Narvik Krigsmuseum, U2

Gratis inngang.

 

We invite everyone to opening of a new temporary exhibition “Toil and Despair. Polish Prisoners of War and Civil Forced Labourers in Northern Norway 1942–1945”. This is a common project by Narvik War and Peace Centre and the Gdynia Naval Museum (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni). The project is supported by EVZ Foundation “Remembrance, Responsibility and Future” and the Fritt Ord Foundation.

The exhibition tells about living and working conditions and destinies of the Polish prisoners of war and civil forced labourers, that were sent to Northern Norway in 1942-1945 and worked on building of fortifications, railway and roads.

The texts in the exhibition are in Norwegian and English.

Opening date: Tuesday 28th of September at 6 p.m.

Place: Narvik War Museum, U2

Free entrance

Samarbeidspartnere