EVS senderorganisasjon

Hva er det å lære av et opphold hos en organisasjon i et annet land? Svaret definerer du selv, basert først og fremst på egen fantasi og oppfinnsomhet.

Hvis du er mellom 17 og 30 år gammel, og bosatt i Norge, kan Narviksenteret hjelpe deg sette i stand et EVS-opphold i inntil 12 måneder. Prosjekttilskuddet fra Erasmus + dekker alle kostnader ved prosjektet, inkludert kost og losji, forsikring, litt språkopplæring, samt reisetilskudd. Du kan jobbe med aktiviteter innen kultur, miljø, barn og ungdom, idrett, integrering, og mer. Uansett hva dine interesser går ut på, har vi god tro på at vi sammen skal klare å finne en vertsorganisasjon som vil passe for deg.

Et EVS-prosjekt kan finne sted i alle EUs medlemsland, samt naboregioner i øst og sør. Er du nysgjerrig etter å vite mer, ta kontakt med Joakim, ja@narviksenteret.no / +47 91916172.

Du kan også lese mer om EVS hos Aktiv Ungdom

Samarbeidspartnere