Romslo-03042020_0019

Tyskerne på vei til havnen i Narvik

Samarbeidspartnere