Remembrance 1 – Serbia 2016

I august 2016 var en norsk gruppe ungdommer i Kikinda, Serbia, sammen med ungdommer fra Serbia, Polen og Frankrike for prosjektet “Remembrance: Taking us forward”. Totalt 28 deltakere var sammen i 8 dager, og fikk utforske hva historien kan lære oss om hvordan verden ser ut i dag. Vi gjennomførte bli kjent-aktiviteter, utforsket Kikinda, delte historier fra våre ulike hjemsteder, og utfoldet oss kreativt. Foruten læringsøvelser om fordommer og fremmedfrykt, arbeidet vi med film og foto for å gjenskape historiske hendelser fra andre verdenskrig, som et skritt mot dypere refleksjon over empati.

Prosjektet ble et viktig første skritt mot videre samarbeid med det nasjonale museet i Kikinda, som er en av Narviks vennskapsbyer.

Prosjektet var delfinansiert av Erasmus +.

Samarbeidspartnere