Sivilbefolkningen i Narvik hilser norske soldater velkommen tilbake i byen

Samarbeidspartnere