Skoleturer til Narviksenteret og Narvik Krigsmuseum

Utdanningsdirektoratet har endret tilskuddsordningen sin for skoleelever som vil reise på tur til minnesteder fra andre verdenskrig – nå gis det støtte også til kortere turer og enkeltdager gitt at turen er en del av et pedagogisk opplegg. Det kan være utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene på turen. Forutsetningen er at det faglige innholdet må ta for seg temaer knyttet til antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Målgruppen er ungdom på 8.- 10. trinn og videregående opplæring, og det må være etablert et omfattende pedagogisk tilbud for turen. Les mer om dette her.

Dette er midt i smørøyet for hva vi på Narviksenteret tilbyr av pedagogiske opplegg innen andre verdenskrigshistorie og kobling til dagsaktuelle problemstillinger innen menneskerettigheter og demokrati. Vårt mål er å bruke nordområdenes krigshistorie, krig, konflikt og menneskerettigheter, for å synliggjøre historien og styrke fredsarbeid og mellommenneskelig forståelse. Dette gjør vi blant annet ved besøk i Narvik Krigsmuseum (som Narviksenteret eier og drifter), som er en sentral formidlingsarena for både andre verdenskrigshistorie og universelle spørsmål knyttet til krig, konflikt og menneskerettigheter. Vi har også andre pedagogiske opplegg både innendørs og utendørs tilknyttet nettopp de temaene Utdanningsdirektoratet skisserer i tilskuddsordningen, så her er mulighetene mange.

I fjor skreddersydde vi opplegg for over 7000 skoleelever, fordelt på alt fra en halv dag til tre dager, hvor vi sammen med elevene jobbet for å fremme gode demokratiske verdier og holdninger. Vi opplevde Narvik Krigsmuseums utstillinger, besøkte Beisfjord fangeleir og tyske bunkersanlegg, deltok i ikke-formelle læringsøvelser hvor fokus er på læring om tema som fremmedgjøring, menneskerettigheter og demokrati gjennom elevenes egen erfaring og refleksjon, og jobbet med bilder, dokumenter og gjenstander for å lære om ulike sider ved andre verdenskrig og den verden vi lever i nå. Alle våre opplegg rettet mot skoleelever er i tillegg gratis, siden vårt arbeid får tilskudd over statsbudsjettet.

Høres dette interessant ut? Kontakt leder av pedagogisk avdeling Ann Kristin Kristensen på akk@narviksenteret.no eller 951 09 324, så legger vi planer!

Samarbeidspartnere