Strategiske partnerskap

Et strategisk partnerskap innen Erasmus + programmet innebærer langvarig samarbeid mellom organisasjoner eller andre aktører innen ungdomsfeltet, som ønsker å utveksle erfaringer eller utvikle nye læringsverktøy eller metoder med relevans for ungdomsarbeid. Slike prosjekter kan vare inntil 3 år, og innebærer typisk at de involverte aktørene møtes med jevne mellomrom for å samle og videreutvikle arbeidspakkene som utføres i prosjektet.

Det er en fleksibel, men svært krevende prosjekttype. Man kan gjennomføre forskning, utvikle formidlingsmetoder, samle og videreformidle erfaringer innen ulike emner, eller noe helt annet. Det sentrale er at et strategisk partnerskap må produsere noe positivt og nyvinnende innen ungdomsfeltet, og at ungdom i Europa til syvende og sist vil dra nytte av prosjektet.

Les mer om strategiske partnerskap hos Aktiv Ungdom.

Narviksenteret har koordinert et strategisk partnerskap som ble avsluttet i 2016. Borderline Boardgames ble, etter nøye gjennomgang i 2017, utnevnt at Europakommisjonen til ett av Erasmus + programmets suksesshistorier.

Narviksenteret har vært med i følgende strategiske partnerskap så langt:

  • Borderline Boardgames
  • First ADR Kit [Merk at ADR står for ‘alternative dispute resolution’]
  • Speaker’s Corner

Samarbeidspartnere